Języki

Innovation Norway

 

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PROJEKTU.

Firma Vinderen Sp. z o.o. pragnie poinformować , że w maju 2014 wraz ze swoim partnerem projektowym z Norwegii  ,  firmą „ International Development Norway AS” przystąpiła do programu Innovation Norway realizowanego w ramach Norway Grants 2009 - 2014 pod nazwą:

„Green Industry Innovation Programme Poland”

W ramach tego programu pod koniec maja 2014 roku Firma Vinderen   złożyła wniosek projektu pod nazwą:

„Innovative production process for high quality green products based on recycled tyres.”

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów selekcji i zakwalifikowaniu się do wąskiej grupy projektów spełniających warunki kwalifikacji w dniu 11.05.2015 roku została podpisana umowa między: Innovation Norway , a Vinderen Sp. z o.o. na realizacje projektu :

„Innovative production process for high quality green products based on recycled tyres.”

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU.

W lipcu 2015 roku na stronie internetowej www.vinderen.com/aktualnosci/przetargi zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące wykonania , dostawy wraz z uruchomieniem: „ Linii technologicznej do produkcji paliwa RDF z opon samochodowych oraz doczyszczania i brykietowania kordu stalowego z recyklingu opon”.

Pod koniec września 2015 z pośród oferentów została wybrana firma , która wykona i dostarczy technologie niezbędna do realizacji projektu. W sierpniu firma Vinderen podpisała kontrakt z firmą – Wykonawcą technologii.

W chwili obecnej trwa rozruch oraz testy dostarczonej linii technologicznej.