Języki

  • PL
  • DE
  • EN
  • RU

Zakup i dostarczenie 10 tabletów Asus Google Nexus 7 II z modemem LTE

Przedmiot zamówienia ZAKUP I DOSTARCZENIE 10 TABLETÓW ASUS GOOGLE NEXUS 7 II Z MODEMEM LTE.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres k.chemski@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 3 marca 2014r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

  1. Zapytanie ofertowe
Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu "Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi" Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.