Języki

  • PL
  • DE
  • EN
  • RU

Zakup i dostarczenie 10 modułów CRM systemu Comarch ERP XL

Przedmiot zamówienia ZAKUP I DOSTARCZENIE 10 MODUŁÓW CRM SYSTEMU COMARCH ERP XL. MODUŁY POWINNY MIEĆ PRZEDŁUŻONĄ 3 LETNIĄ AKTUALIZACJĘ (GWARANCJĘ).
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres k.chemski@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 19 kwietnia 2014r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie oraz w pliku znajdującym się w linku poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi" Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.