Języki

 • PL
 • DE
 • EN
 • RU

INWESTYCJE

NOWE ŻYCIE OPON SAMOCHODOWYCH

Wykorzystanie zużytych opon odgrywa istotne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego, gdyż ich ilość i trwałość (degradacja w środowisku naturalnym trwa nawet do 100 lat) powoduje,
że stanowią one odpad bardzo uciążliwy.

Szacuje się, że na świecie rocznie przybywa ok. 1 mld zużytych opon, których nie można składować ze względu na zagrożenie pożarowe (źródło: Guma w samochodach – odzysk i recykling dr Wanda Parasiewicz, dr Leszek Pyskło).

W chwili obecnej zużyte opony są najczęściej spalane w piecach w przemyśle energetycznym,
co powoduje emisję zanieczyszczeń powietrza z uwagi na uwalniające się w procesie spalania trujące substancje m.in. CO, SO2, NO (guma zawiera 1 – 2% siarki, która podczas spalania ulega utlenieniu na SO2).

Zastosowanie przez Vinderen Sp. z o.o. innowacyjnej technologii umożliwia to, że uciążliwy odpad znajdzie zastosowanie do wytwarzania na skalę światową zupełnie nowatorskich, zaawansowanych produktów i technologii.

W celu wytwarzania takich produktów w nowym zakładzie Vinderen Sp. z o.o. zostanie wdrożona innowacyjna, ekoefektywna (zmniejszenie energochłonności, ilości zużywanej wody, emisji zanieczyszczeń i hałasu) technologia wielostopniowego recyklingu zużytych opon gumowych. Proces produkcyjny polegać będzie na mechanicznym, wielostopniowym rozdrobnieniu i oddzieleniu składników opony w taki sposób, aby otrzymane produkty, takie jak: granulat gumowy, włókno polimerowe oraz drut zbrojący oponę w odpowiednim składzie stanowiły bazę surowcową do wykorzystania w produkcji przemysłowej (nawierzchnie drogowe, tereny rekreacyjne itp.).

 


 

WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BISNESU TYPU B2B

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), działanie 8.2

W firmie Vinderen zostanie wdrożony nowoczesny system zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) oraz związania z nim infrastruktura informatyczna co w znaczącym stopniu podniesie sprawność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wszystkie systemy informatyczne, które posiadają partnerzy, będą zintegrowane z systemem firmy Vinderen z wykorzystaniem wymiany danych zgodnej z wybranym standardem EDI.

Projekt zostanie współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), działanie 8.2

Projekt dotyczy przekształcenia procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Vinderen
a współpracującymi firmami, w elektroniczną wymianę danych z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uprości to komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wprowadzi innowacyjne rozwiązania - wprowadzenie elektronicznego obiegu  dokumentów i automatyzację procesów biznesowych.

Integracja systemu B2B z firmami współpracującymi spowoduje wzrost efektywności przebiegu procesów biznesowych, a przepływ informacji w firmie VInderen zostanie usprawniony poprzez zautomatyzowanie procesu zamówień i dostawy asortymentu będącego w ofercie i powiązanie tego
z pełnym zarządzaniem magazynem.

 


 

PROGRAM TAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek: Ochrona Środowiska

PROGRAM TAKTYKI ZAWODOWEJ
Kierunek: Ochrona Środowiska

Celem praktyki jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji programu studiów oraz funkcjonowaniem Zakładu Spółki Vinderen w Sławnie (woj. Łódzkie) w zakresie ochrony i inżynierii środowiska.

Zakres prac wykonywanych w czasie praktyki będzie stosowny do profilu i charakteru działalność Zakładu w zakresie ochrony środowiska i będzie obejmował zagadnienia z poniższego zakresu:

 • Szkolenie BHP.
 • Zapoznanie się z zakresem działalności Zakładu.
 • Zapoznanie się z procedurami funkcjonowania Zakładu, normami jakościowymi ISO, audytem, systemami zarządzania środowiskiem itp.
 • Zapoznanie się procesem projektowym.
 • Zapoznanie się nowymi technologiami stosowanymi Zakładzie.
 • Udział w bieżącej działalności Zakładu.
 • Udział w procesie projektowym inwestycji ochrony środowiska.
 • Udział w procesie wykonawczym inwestycji ochrony środowiska,
 • Udział w procesie nadzoru inwestycji ochrony środowiska.
 • Udział w procesie konserwacyjnym obiektu.
 • Udział w procesie technologicznym z zakresu ochrony środowiska.
 • Udział w badaniach z zakresu ochrony środowiska.
 • Udział w kursach specjalistycznych.
 • Udział w pracach badawczych.
 • Opracowanie potwierdzonego przez Zakład sprawozdania z odbycia studenckiej praktyki zawodowej.

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich powinny kierować zgłoszenia wraz z dokumentacją (CV, list motywacyjny, potwierdzenie z uczelni) mailem na adres: slawno@vinderen.com.